ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015

 

25/07/2016                  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

  

30/07/2015                  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

                                                                                                        

                                           

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012                                                             

 

 

 

 

                                                 

 

                                                                 

 

 

Α.  Χ Α Τ Ζ Η Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Α. Ε.

Λύσεις Επιχειρησιακών IP Επικοινωνιών Εξοικονόμησης Ενέργειας & Ασφάλειας

ΕΔΡΑ: Αγ. Κωνσταντίνου 40 –  Κέντρο  ΑΙΘΡΙΟ  - Μαρούσι – 15124

Τηλ : (+30) 21 06196935+  - Fax: (+30) 21 06196874

info@onoma.com - www.onoma.com